Bahagian 2: Sokongan Terhadap Hukuman Mati di Kalangan Rakyat Malaysia – Bila dan Untuk Apa?

Bagaimanakah sokongan rakyat Malaysia terhadap hukuman mati berubah dengan jenayah dan situasi yang berbeza? Kami menjawab persoalan ini melalui kajian persepsi atas hukuman mati di Malaysia.